Arbetsmiljö

Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda & kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. I Verksamhetsplatsens webbaseradesystem finns en komplett arbetsmiljöhandbok med alla dokument som behövs för att följa arbetsmiljölagen. Enkelt att redigera så att det anpassas till varje enskilt företag.

Passar alla företag som har anställda, stora som små.

 

Arbetsmiljöhandbok

 • Allt du behöver för att kunna bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete på företaget.
 • Alla dokument du behöver för att uppfylla arbetsmiljöverkets krav
 • Uppdaterade dokument gällande den psykosociala arbetsmiljön
 • Enkel lösning för att personalen ska lätt ska kunna hålla sig uppdaterad och informerad.
 • Färdiga mallar för riskanalyser

 

Personal & Adressbok

 • Alla personaluppgifter på samma ställe, kontaktuppgifter, anhöriglista mm.
 • Kompetensmatris där du enkelt får en översikt över all personal och deras utbildningar samt får påminnelse när det är dags för att förnya utbildningar.
 • Adressbok där all information/kontaktuppgifter om kunder samlas.
 • En komplett Personalhandbok

 

Miljö, kvalitet och arbetsmiljö

I systemet finns ett ledningssystem för miljö och kvalité samt en arbetsmiljöhandbok.

 • Innehåller rutiner för hur man hanterar miljöfrågor som energi, avfall, återvinnig mm.
 • Kemikalieförteckning med säkerhetsdatablad finns.
 • Avtalsförteckningar
 • Nyckelförteckning
 • Mobilförteckning
 • Dokumentbibliotek med alla nödvändiga dokument för att bedriva miljö o kvalitetsarbete. Tex rutiner för att beskriva ansvarsområden samt hur de ska utföras.
 • Möjlighet till certifiering ISO 9001 och 14001

 

Nu finns Verksamhetsplatsen som App!

En app för att underlätta för företagsledare och personalansvariga att följa arbetsmiljöverkets regler. Tillgång till personalhandbok, arbetsmiljöhandbok, befattningsbeskrivningar mm via appen.
Administratören på företaget kan välja vilka dokument den anställda ska ha tillgång till och får läskvitto när den anställda läst och bekräftat att man tagit del av informationen.

I appen finns även tillgång till all information du behöver vid arbetsplatsolycka, tex brand, hot & våld, krishantering samt dödsfall. Hur du hanterar situationen på plats, vilka som ska kontaktas, anhöriglista, informationsdokument för läkare, hanteringsplan för massmedia mm.

 

Verksamhetsplatsen jobbar sedan många år tillbaka med arbetsmiljö, miljö & kvalité. Vi har personal med stor kunskap och många års erfarenhet av ämnet.