• Samla ritningar, anbudshandlingar samt övrig dokumentation i systemet och få tillgång till all information via smartphone, surfplatta eller dator.
  • Dokumentbibliotek med alla nödvändiga dokument för att bedriva styrelsearbete. Tex rutiner för att beskriva ansvarsområden samt hur de ska utföras.
  • Enkelt och smidigt vid anbud
  • Rutiner för hur man hanterar miljöfrågor som energi, avfall, återvinnig mm.
  • Kemikalieförteckning med möjlighet att ladda upp säkerhetsdatablad finns.
  • Vi hjälper er igång med användning av systemet och kan även scanna in ritningar mm om det önskas. Vid behov anpassar vi dokumenten så som ni önskar.