• Utveckling och förbättringar av systemet sker kontinuerligt.
  • Våra servrar står i moderna säkra datahallar och back up sker kontinuerligt.