• Kemikalieförteckning med möjlighet att ladda upp säkerhetsdatablad.
  • Verktyg och maskinförteckning med möjlighet att ladda upp intyg.
  • Kompetensmatris med möjlighet att ladda upp intyg.
  • Mobilförteckning med möjlighet att spara pin/puk-koder, vem som använder mobilen mm.