• Jobba helt digitalt med egenkontroller med hjälp av QR-koder och smartphone eller surfplatta.
  • Scanna QR-koden, gör en notering och en digital signatur i egenkontrollen.
  • Allt lagras digitalt i systemet.