• Färdiga blanketter för egenkontroller, radera enkelt de rader som inte är aktuella.
  • Färdiga blanketter för riskanalyser, radera enkelt de rader som inte är aktuella.
  • Miljö- och kvalitetsplaner.
  • Arbetsmiljöplan
  • Tid och betalplan