Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda & kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö.

På Verksamhetsplatsen finns en komplett arbetsmiljöhandbok

  • Alla dokument du behöver för att uppfylla arbetsmiljöverkets krav
  • Allt du behöver för att kunna bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete på företaget.
  • Uppdaterade dokument gällande den psykosociala arbetsmiljön (Ny lag från arbetsmiljöverket)
  • Dokumentation och rutiner för att kunna arbeta med riskanalyser i byggprojektet.
  • Färdiga mallar för riskanalyser.
  • Arbetsmiljöhandboken är lättöverskådlig och enkel för personalen sätta sig in i.