• Vid ny- eller ombyggnad av fastighet får entreprenören inloggning i systemet och kan skapa drift & underhållsinstruktioner som sen kan ligga till grund för rondering/servicebesök.