• Samla uppgifter gällande bland annat boende, lägenheter, uthyrda lokaler.
  • Samla ritningar, anbudshandlingar samt övrig dokumentation i systemet och få tillgång till all information via din smartphone, surfplatta eller dator.
  • Hyresgästen kan skicka en felanmälan direkt från systemet och historik på lägenhet respektive lokal registreras automatiskt.
  • Nyckelförteckning
  • Avtalsförteckning