I systemet finns ett ledningssystem för miljö och kvalité.

  • Innehåller rutiner för hur man hanterar miljöfrågor som energi, avfall, återvinnig mm.
  • Kemikalieförteckning med möjlighet att ladda upp säkerhetsdatablad.
  • Dokumentbibliotek med alla nödvändiga dokument för att bedriva miljö & kvalitets arbete. Tex rutiner för att beskriva ansvarsområden samt hur de ska utföras.
  • Möjlighet till certifiering ISO 9001 och 14001.