• Alla personaluppgifter på samma ställe, så som kontaktuppgifter, anhöriglista.
  • Kompetensmatris där du enkelt får en översikt över all personal och deras utbildningar samt får påminnelse när det är dags för att förnya utbildningar.
  • Adressbok där all information/kontaktuppgifter om kunder samlas.
  • En komplett Personalhandbok.