Lyckat högskoleprojekt för energieffektivisering

Lyckat högskoleprojekt för energieffektivisering

Kan man använda IT för att göra energieffektiviseringar i våra bostadsbestånd? Självklart kan man det tänkte vi och med hjälp av studenter från Högskolan Dalarna och XLENT har vi nu kommit en bra bit på väg med ett mycket spännande arbete.

 

Inom ramen för den helt projektbaserade kursen, Systemutveckling på internet har studenterna Andreas Silfverling, Erik Rehn, Rasmus Sandström och Magnus Pastuhoff hjälpt oss med vår idé. Syftet med projektet är att våra kunder ska kunna göra mätningar på olika platser och lägenheter i en fastighet för att sedan med insamlad data som underlag göra energieffektiviseringar i fastigheten, vilket i sin tur sparar pengar för fastighetsägaren samtidigt som det även ger en minskad miljöpåverkan. Informationen från mätningarna visas i Verksamhetsplatsen för övervakning, samt att användarna kan analysera datan och exempelvis jämföra olika tidsperioder för att se hur insatser som görs påverkar inomhusklimatet och energiförbrukningen.

 

Andreas Gustafsson, Fredrik Olsson och August Wande från XLENT har handlett studenterna och bidragit med stöttning och råd till både dem och oss på VVSteknik. Tanken med kursen är att studenterna från start till mål får lösa projektet tillsammans med oss som uppdragsgivare vilket de också gjort på ett exemplariskt vis.

Nu återstår att finputsa, trimma och infoga det arbete som studenterna utfört i vårt webbaserade system Verksamhetsplatsen för att sedan göra det tillgänglig för våra kunder.

 

Nästan hela gänget är samlat när studenterna Andreas Silfverling och Erik Rehn presenterar sitt arbete. På bilden syns förutom Andreas och Erik, Pär Eriksson, universitetsadjunkt informatik vid Högskolan Dalarna, Andreas Gustafsson och August Wande från XLENT samt Dan Persson, Micke Danielsson och Jon Ljunggren från VVSteknik Energi & Miljö.

 

Nytt uppdrag för VVSteknik Energi & Miljö

Under hösten har VVSteknik Energi & Miljö fått i uppdrag av JF Jansson Rör i Uppsala att injustera värme & kylanläggningar samt utföra drift- och underhållsinstruktioner på Segerstedtshuset Uppsala.

För att läsa mer om VVSteknik Energi & Miljö gå in på vvsteknik.net

I VVSteknik Gruppen ingår Verksamhetsplatsen, VVSteknik Energi & Miljö samt VVSteknik Rörinspektion & Rörinfodring.

Jul & Nyårs erbjudandande

Köp vårt webbaserade system innan Nyårsafton så får du 50% rabatt på uppstartsavgiften + 2 timmars utbildning utan extra kostnad.

Kontakta oss för mer information eller för att komma igång och jobba i systemet.

Jobba digitalt med egenkontroller med hjälp av QR-koder

QR-kod

Nu kan du jobba helt digitalt med egenkontroller med hjälp av QR-koder och smartphone eller surfplatta. Scanna QR-koden, gör en notering och en digital signatur i egenkontrollen. Allt lagras digitalt i systemet.

Via QR-koden är alla produktblad, monteringsanvisningar mm åtkomliga att läsa via mobil eller surfplatta. Även ventilförteckning och injusteringsprotokoll finns tillgängligt via en QR-kod på ventilbrickan. Som entreprenör kan ni erbjuda er kund åtkomst till QR-koden via en 4-siffrig kod.

Kontakta oss för mer information eller för att komma igång och jobba med QR-koderna.

Felanmälan

Felanmälan

Nu finns en funktion för felanmälan i vårt webbaseradesystem för bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag. Den boende kan skicka en felanmälan direkt från systemet och historik på händelser gällande lägenhet respektive lokal registreras automatiskt.

Kontakta oss för mer information eller för att komma igång och jobba i systemet.