Lång erfarenhet

Verksamhetsplatsen.se ägs och drivs av VVSteknik. VVSteknik har sedan 2001 servat sina kunder som finns över hela landet via sina webbaserade tjänster. En viktig del i detta är även den utbildade personalen med mångårig erfarenhet inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö samt drift och underhållsfrågor.

Flexibelt

Vi vidareutvecklar och anpassar systemet för ditt företag i nära samarbete med dig som kund.

Abonnemanget

  • Webbaserad lösning
  • Abonnemang årsvis
  • Inga installationer på server eller lokal dator
  • Vi sköter alla uppdateringar
  • Behörighetsnivåer, alla kanske inte ska ha rättighet att ändra i dokumenten, vi kan lägga upp olika nivåer på behörigheten

Säkerheten

  • Hög säkerhet genom att servern står i en modern brand och inbrottssäker serverhall
  • Daglig backup
  • Programuppgradering/-underhåll ingår
  • Goda valmöjligheter att arbeta från vilken smartphone, surfplatta eller dator som helst
  • Support
Intresserad av en kort webbdemo fyll i formuläret nedanför så kontaktar vi dig