Fastighetsbolag - VEPLA

Organisera dokumentation
till er fastighet

Er fastighet har säkert flertal aktörer för reparation &
underhåll, VEPLA hjälper till att organisera och
dokumentera både planerade och utförda projekt & avtal.

Vem gör vad och när
gör dem det?

Få kontroll över servicebesök genom att alltid ha information tillgänglig för gällande fastighet & projekt, få påminnelse om planerat underhåll i rätt tid och erhåll sedan info om utfört arbete samt bekräftat via mail till VEPLA.


Långsiktiga samarbeten med leverantörer?

Ge era leverantörer tillgång till ert VEPLA-system med valfri behörighetsnivå och få rapportering direkt från deras mobil sparad hos er. Undvik onödiga resor för nödvändig information som Ritningar och underhållsinstruktioner.

VEPLA hjälper er få full kontroll på Ledningssystem

VEPLA erbjuder lätthanterliga & färdiga dokumentmallar som följer ISO 9001 och 14001.  Med VEPLA strukturerar ni er Avvikelsehantering, policydokument, brand & olycksfallsrutiner. VEPLA ger er åtkomst till arbetsmiljö- & personalhandbok som förenklar ert arbete för godkänt ISO-certifikat

Så går det till

Intresseanmälan - VEPLA

Intresseanmälan

Ni anmäler ert intresse för en djupare presentation och demo-visning av VEPLA.

Behovanalys - VEPLA

Behovanalys

Vi identifierar era behov tillsammans med er och skapar skräddarsydda funktioner för era ändamål.

Starta projekt - VEPLA

Start

När vi skapat ett system för er profil och alla era önskemål är på plats så skapar vi konton till er verksamhet och utbildar er personal efter behov!

Fortlöpande utveckling - VEPLA

Fortlöpande utveckling

VEPLA Utvecklas och ni med! Vi håller kontinuerlig kontakt och ser till att ni alltid har rätt tjänster för era behov.

Jag vill veta mer

Vi har utbild kundtjänst med mångårig erfarenhet inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö samt drift och underhållsfrågor.

Använd formuläret eller ring oss så berättar vi mer: 023-70 41 00


En webbtjänst skräddarsydd för
entreprenad & fastighet

Industri - VEPLA

Industri

Registrera maskiner och få
påminnelse vid underhållsarbete.
I VEPLA har ni även tillgång till
färdigskrivna dokument för kvalité, miljö
och arbetsmiljö.

Läs mer
Mark & VA - VEPLA

Mark & VA

VEPLA förenklar arbetsmiljöarbetet och
ger tillgång till maskinförteckning, färdiga pärmar för egenkontroller,
riskanalyser samt drift och underhållsinstruktioner.

Läs mer
Fastighetsbolag - VEPLA

Fastighetsbolag

Registrera era fastigheter och spara ritningar och övriga handlingar. Ge entreprenörerna tillgång till VEPLA, sätt valfri behörighetsnivå, de kan då jobba med tex Drift och Underhållsinstruktioner direkt i ert system.

Läs mer
Ventilation - VEPLA

Ventilation

Använd er av VEPLAS färdiga pärmar för egenkontroller, riskanalyser samt drift och underhållsinstruktioner.
I VEPLAs märkbutik beställer du enkelt skyltar mm direkt från projektet.

Läs mer
VS - VEPLA

VS

I VEPLA skapar du snabbt och enkelt drift & underhållsinstruktioner 
genom direktkontakt med RSK-databasen. Dessutom färdigskrivna dokument för egenkontroller och riskanalyser.

Läs mer
EL - VEPLA

EL

Registrera komponenter i VEPLA och få tillgång till färdiga pärmar för drift och underhållsinstruktioner, egenkontroller
och riskanalyser anpassade efter era behov.

Läs mer