Mark & VA - VEPLA

Skapa drift & underhållsinstruktioner

VEPLA har alltid direkt kontakt med RSK-databasen, ni hämtar
önskade produktdatablad och sparar dem direkt i önskad projektpärm.
Skapa nya instruktioner med er profil från färdig mall.

Långsiktiga samarbeten
med leverantörer?

Ge era leverantörer tillgång till ert VEPLA-system med valfri behörighetsnivå och få rapportering direkt från deras mobil sparad hos er. Undvik onödiga resor för nödvändig information som Ritningar och underhållsinstruktioner.

Hantera era projekt enkelt!

Med VEPLA strukturerar ni era projekt smidigt och samlar rätt dokument på rätt plats, VEPLA hjälper er med Projektplanering, Tid & betalplaner samt Hantering av Ändring & Tilläggsarbeten (ÄTA)

VEPLA hjälper er få full
kontroll på Ledningssystem

VEPLA erbjuder lätthanterliga & färdiga dokumentmallar som följer ISO 9001 och 14001.  Med VEPLA strukturerar ni er Avvikelsehantering, policydokument, brand & olycksfallsrutiner. VEPLA ger er åtkomst till arbetsmiljö- & personalhandbok som förenklar ert arbete för godkänt ISO-certifikat.

Så går det till

Intresseanmälan - VEPLA

Intresseanmälan

Ni anmäler ert intresse för en djupare presentation och demo-visning av VEPLA.

Behovanalys - VEPLA

Behovanalys

Vi identifierar era behov tillsammans med er och skapar skräddarsydda funktioner för era ändamål.

Starta projekt - VEPLA

Start

När vi skapat ett system för er profil och alla era önskemål är på plats så skapar vi konton till er verksamhet och utbildar er personal efter behov!

Fortlöpande utveckling - VEPLA

Fortlöpande utveckling

VEPLA Utvecklas och ni med! Vi håller kontinuerlig kontakt och ser till att ni alltid har rätt tjänster för era behov.

Jag vill veta mer

Vi har utbild kundtjänst med mångårig erfarenhet inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö samt drift och underhållsfrågor.

Använd formuläret eller ring oss så berättar vi mer: 023-70 41 00


En webbtjänst skräddarsydd för
entreprenad & fastighet

Industri - VEPLA

Industri

Håll koll på serviceintervaller med
VEPLA & och följ upp utfört arbete

Läs mer
Mark & VA - VEPLA

Mark & VA

VEPLA förenklar uppföljning och
dokumentation med underleverantörer

Läs mer
Fastighetsbolag - VEPLA

Fastighetsbolag

Organisera enkelt dokumentation
& Projekt till era fastigheter.

Läs mer
Ventilation - VEPLA

Ventilation

Med VEPLAS Märkbutik online
beställer du enkelt Etiketter, Skyltar mm

Läs mer
VS - VEPLA

VS

Skapa drift & underhållsinstruktioner
och få bättre kontroll över era projekt

Läs mer
EL - VEPLA

EL

Skapa nya instruktioner med er företags-
profil direkt från färdiga mallar i VEPLA

Läs mer