Jag startade VVSTeknik 1992 som sedan blev VVSteknikgruppen. VVSteknikgruppen består av tre bolag – rörinspektion & infodring, energi & miljö samt Verksamhetsplatsen.

Verksamhetsplatsen grundades efter att jag under några år jobbat med att ta fram ett enkelt och smidigt sätt att kunna jobba med Drift & Underhållsinstruktioner via webben. Jag såg att det fanns ett behov att digitalisera, effektivisera och förenkla arbetet för entreprenadföretag och 2001 fick de första kunderna tillträde till Verksamhetsplatsens webbaserade system- VEPLA. Från början utgick vi från kontoret i Faun där allt började och numera har vi även kontor i Gävle och i Stockholm.

Vepla har under åren utvecklats, anpassats och skräddarsytts för entreprenad och fastighetsbranschen och är nu ett komplett system där man kan jobba med allt som har med projektet att göra, hantera personal samt jobba med kvalité, miljö och arbetsmiljö. Idag finns en mängd användarvänliga delar i systemet som hjälper företagen att hålla ordning och reda på verksamheten.

Systemet är utvecklat så att det passar både små och stora företag. Våra kunder är företag i alla olika storlekar, där det minsta företaget består av 1 person och det största har flera 100 anställda. Det är allt från vvs företag till ventilation, bygg, mark och elfirmor. Vi har flera fastighetsbolag som använder sig av systemet och nu har vi även flera industrier som börjat jobba i VEPLA.

Alla tre bolagen jobbar i VEPLA och vi sköter allt från anbud, projektplanering, injusteringar och verksamhetsplanering i systemet. För oss underlättar systemet väldigt mycket och gör att vi sparar mycket tid.

Eftersom vi själva är i branschen och jobbar i systemet så utvecklas det kontinuerligt för att hela tiden ligga i framkant med nya funktioner – vi lyssnar på våra kunders behov och utvecklar systemet därefter. Vi vill även kunna hjälpa småföretagen att växa i sin egen takt och den låga månadskostnaden gör detta möjligt.

Jag tycker fortfarande att det är så kul att få komma ut och träffa alla dessa olika företag, visa vad vi kan hjälpa dem med och höra hur nöjda de är när jag visar systemet. Jag försöker även besöka flera befintliga kunder varje år för att höra hur det går och visa nya funktioner som tillkommit.

Så går det till

Intresseanmälan - VEPLA

Intresseanmälan

Ni anmäler ert intresse för en djupare presentation och demo-visning av VEPLA.

Behovanalys - VEPLA

Behovsanalys

Vi identifierar era behov tillsammans med er och skapar skräddarsydda funktioner för era ändamål.

Starta projekt - VEPLA

Start

När vi skapat ett system för er profil och alla era önskemål är på plats så skapar vi konton till er verksamhet och utbildar er personal efter behov!

Fortlöpande utveckling - VEPLA

Fortlöpande utveckling

VEPLA Utvecklas och ni med! Vi håller kontinuerlig kontakt och ser till att ni alltid har rätt tjänster för era behov.

En webbtjänst skräddarsydd för
entreprenad & fastighet

Industri - VEPLA

Industri

Registrera maskiner och få
påminnelse vid underhållsarbete.
I VEPLA har ni även tillgång till
färdigskrivna dokument för kvalité, miljö
och arbetsmiljö.

Läs mer
Mark & VA - VEPLA

Mark & VA

VEPLA förenklar arbetsmiljöarbetet och
ger tillgång till maskinförteckning, färdiga pärmar för egenkontroller,
riskanalyser samt drift och underhållsinstruktioner.

Läs mer
Fastighetsbolag - VEPLA

Fastighetsbolag

Registrera era fastigheter och spara ritningar och övriga handlingar i VEPLA. Genom att ge entreprenörerna tillgång till VEPLA kan de göra Drift och Underhållsinstruktionen direkt i systemet på respektive fastighet.

Läs mer
Ventilation - VEPLA

Ventilation

Använd er av VEPLAS färdiga pärmar för egenkontroller, riskanalyser samt drift och underhållsinstruktioner.
I VEPLAs märkbutik beställer du enkelt skyltar mm direkt från projektet.

Läs mer
VS - VEPLA

VS

I VEPLA skapar du snabbt och enkelt drift & underhållsinstruktioner 
genom direktkontakt med RSK-databasen. Dessutom färdigskrivna dokument för egenkontroller och riskanalyser.

Läs mer

Bygg

I VEPLA finns färdigskrivna dokument för egenkontroller och riskanalyser anpassade efter era behov. Registrera era komponenter i VEPLA och få tillgång till färdiga pärmmallar för drift och underhållsinstruktioner.

Läs mer