Passar alla företag som har anställda,
stora som små.

Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda & kontrollera verksamheten på
ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god
arbetsmiljö. I Verksamhetsplatsens webbaserade system finns en komplett
arbetsmiljöhandbok med alla dokument som behövs för att följa arbetsmiljölagen.
Enkelt att redigera så att det anpassas till varje enskilt företag.

Arbetsmiljöhandbok

 • Allt du behöver för att kunna bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete på företaget.
 • Alla dokument du behöver för att uppfylla arbetsmiljöverkets krav
 • Uppdaterade dokument gällande den psykosociala arbetsmiljön
 • Enkel lösning för att personalen ska lätt ska kunna hålla sig uppdaterad och informerad.
 • Färdiga mallar för riskanalyser

Personal & Adressbok

 • Alla personaluppgifter på samma ställe, kontaktuppgifter, anhöriglista mm.
 • Kompetensmatris där du enkelt får en översikt över all personal och deras utbildningar samt får påminnelse när det är dags för att förnya utbildningar.
 • Adressbok där all information/kontaktuppgifter om kunder samlas.
 • En komplett Personalhandbok

Miljö, kvalitet och arbetsmiljö

I VEPLA finns ett ledningssystem för miljö och kvalité samt en arbetsmiljöhandbok.

 • Innehåller rutiner för hur man hanterar miljöfrågor som energi, avfall, återvinnig mm.
 • Kemikalieförteckning med säkerhetsdatablad finns.
 • Avtalsförteckningar
 • Nyckelförteckning
 • Mobilförteckning
 • Dokumentbibliotek med alla nödvändiga dokument för att bedriva miljö o kvalitetsarbete. Tex rutiner för att beskriva ansvarsområden samt hur de ska utföras.
 • Möjlighet till certifiering ISO 9001 och 14001

Så går det till

Intresseanmälan - VEPLA

Intresseanmälan

Ni anmäler ert intresse för en djupare presentation och demo-visning av VEPLA.

Behovanalys - VEPLA

Behovsanalys

Vi identifierar era behov tillsammans med er och skapar skräddarsydda funktioner för era ändamål.

Starta projekt - VEPLA

Start

När vi skapat ett system för er profil och alla era önskemål är på plats så skapar vi konton till er verksamhet och utbildar er personal efter behov!

Fortlöpande utveckling - VEPLA

Fortlöpande utveckling

VEPLA Utvecklas och ni med! Vi håller kontinuerlig kontakt och ser till att ni alltid har rätt tjänster för era behov.