Loading...

Ledningssystem

Vepla erbjuder ett komplett ledningssystem med färdigskrivna dokument som enkelt kan anpassas efter era behov. Ni har tillgång till alla dokument ni behöver för organisation, KMA, personal samt en arbetsmiljöhandbok. Vår lösning gör det enkelt att hantera företagets styrdokument och policys. Oavsett var ni befinner er, kan ni enkelt komma åt all information via webben eller i vår app. Vi kan även hjälpa till att registrera och organisera informationen åt er.

Jag vill veta mer
Image

KMA (Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö)

Vi förstår vikten av KMA-arbete för alla företag. Därför har vi utvecklat ett ledningssystem med färdigskrivna dokument som hjälper er att upprätthålla hög kvalitet och en säker arbetsmiljö. Dessa dokument kan enkelt anpassas efter era specifika behov. Flera av våra kunder har använt vår lösning för att certifiera sig enligt ISO 9001 och 14001.

>
Image

Arbetsmiljöhandbok

Vepla inkluderar en arbetsmiljöhandbok med alla nödvändiga dokument för att uppfylla kraven för ert systematiska arbetsmiljöarbete. Dokumenten är färdigskrivna och enkla att redigera. Vår arbetsmiljöhandbok passar för både små och stora företag som behöver strukturera upp sitt arbetsmiljöarbete. Den innehåller bland annat dokument för arbetsmiljöpolicy, riskanalyser, skyddsronder och rapportering av tillbud eller olyckor.

Image

Förteckningar med Påminnelsefunktion

Våra förteckningar med påminnelsefunktion är praktiska verktyg som hjälper er att hålla koll på viktiga datum och information. I stället för att bläddra i pärmar på kontoret kan ni enkelt registrera och organisera allt i Veplas system.

Systemet innehåller bla förteckningar för avtal, nycklar, utbildningar, samt service och underhåll. Dessutom innehåller Vepla en kemikalieförteckning där ni kan registrera era kemikalier, riskbedömningar och åtgärdsplaner. Med Vepla har ni allt ni behöver på ett och samma ställe för en smidigare och mer effektiv hantering.

Image

Personal och kundkontakter

I Vepla finns en personaldel med personallista och möjlighet att lagra personaldokument och utbildningar. Alla utbildningar som registreras sammanställs automatiskt i en kompetensmatris för att kunna få en snabb överblick på hela personalens kompetens. Personalhandboken, som också är tillgänglig via appen, gör det enkelt för personalen att hålla sig uppdaterade. Dessutom finns en adressbok för hantering av kundkontakter och leverantörsregister med möjlighet att lägga in påminnelser för möten och återkontakter. Vepla erbjuder ett komplett webbaserat ledningssystem som förenklar och effektiviserar ert arbete. Kom igång redan idag!

Jag vill veta mer