Loading...

KMA (Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö)

Att aktivt engagera sig i kvalitet, miljö och arbetsmiljöarbete (KMA) är viktigt för alla företag. Vi förstår att det ibland kan kännas utmanande och har därför utvecklat ett ledningssystem som är fyllt med färdigskrivna dokument för att göra det enklare för er att upprätthålla hög kvalitet och en säker arbetsmiljö. Våra dokument är anpassningsbara och ger er möjligheten att forma dem efter era specifika behov.

Genom att använda vår app får ni enkel åtkomst till alla dessa dokument, vilket gör det lättare för alla att hålla sig uppdaterade och följa de krav som ställs. Våra dokument följer kraven för ISO 9001 och 14001.

Jag vill veta mer
Image

Kvalitet

Vi erbjuder färdigskrivna dokument som är speciellt utformade för att underlätta ert kvalitetsarbete. Bland våra dokument finner ni bland annat:

 • Rutiner
 • Kvalitetspolicy
 • Inköp
 • Förteckningar med påminnelsefunktion

Våra förteckningar med påminnelsefunktion är väldigt uppskattade och hjälper er att hålla koll på viktiga datum. I Vepla hittar ni bland annat förteckningar för avtal, nycklar, utbildningar, service och underhåll.

Image

Miljö

Våra färdigskrivna dokument ger er all den information ni behöver för att följa de krav som ställs på ert miljöarbete. Vepla innehåller bland annat dokument för:

 • Miljöpolicy
 • Avfallshantering
 • Kemikalieförteckning
 • Kemikaliehantering
 • Miljöaspekter
 • Hållbarhet
Image

Arbetsmiljö

I Vepla finns en omfattande arbetsmiljöhandbok med de dokument ni behöver för att uppfylla alla krav. Våra färdigskrivna dokument är enkelt redigerbara, vilket gör det smidigt att anpassa dem efter era behov. Arbetsmiljöhandboken passar för både små och stora företag som behöver hjälp att komma igång med eller strukturera upp sitt arbetsmiljöarbete. Bland dokumenten finns:

 • Arbetsmiljöpolicy
 • Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • Rutiner för riskanalyser
 • Skyddsronder
 • Rapportering av tillbud eller olyckor
Image

Egenkontroller

Att använda digitala egenkontroller kommer att förbättra arbetskvaliteten avsevärt. I Veplas app kan ni enkelt utföra digitala egenkontroller och riskanalyser, oavsett var ni befinner er. Genom appen kan ni även ta foton och enkelt bifoga dem till era egenkontroller.

Den som utför egenkontrollerna kan signera dem direkt via appen, och informationen lagras automatiskt i er digitala pärm. Det gör det enkelt för projektledare och andra behöriga att följa statusen på egenkontrollerna, oavsett var de befinner sig, både via appen och systemet.

Vi tillhandahåller färdiga checklistor för egenkontroller och riskanalyser men ni kan också skapa och spara egna. Era egna checklistor sparas då i biblioteket och kan användas igen i framtida projekt. Vi erbjuder även färdigskrivna kvalitets- och arbetsmiljöplaner samt andra nödvändiga dokument för olika branscher, såsom bygg, ventilation, VA/VVS, markentreprenad, industri och kyla. Dessa dokument kan såklart enkelt anpassas och redigeras efter behov.

Jag vill veta mer