Loading...

Funktioner

Offert och
projekthantering

Få översikt över pågående projekt och planera in kommande arbeten i Veplas projektplanerings vy. I anbudsliggare kan ni enkelt se vilka anbud och offerter ni har ute samt när svar förväntas och om uppföljning krävs. När ni vinner ett anbud är det enkelt att konvertera detta till ett aktivt projekt och arbeta vidare i Vepla med dokumentation, personallistor, betalplaner och tidplaner.

Egenkontroller
och KMA

Vepla har många färdigskrivna dokument med riskanalyser, egenkontroller, provtryckningsprotokoll, kvalitets-och arbetsmiljöplaner och andra nödvändiga dokument för många olika branscher, till exempel bygg, ventilation, VA/VVS, markentreprenad och kyla. Man kan enkelt redigera befintliga dokument eller göra helt egna mallar om det behövs. Använd appen för att fota och lägga in bilder kopplade till egenkontrollerna.

Dagbok, ÄTA,
avvikelser och tillbud

I Vepla finns flera verktyg för att hålla koll på det pågående projektet genom att man löpande kan rapportera avvikelser, ÄTA och tillbud samt göra dagbok i projektets dagbok. ÄTA kan dokumenteras direkt på plats med både foton och text.

Drift och
underhållsinstruktion

Gör era DUI i Vepla. Komponentförteckning med koppling till rsk-databasen förenklar och effektiviserar arbetet. När projektet är färdigt kan man enkelt och snabbt framställa dokumentation som är lätt att ladda ner, skicka som en nedladdningslänk per epost, skriva ut på papper eller lämna över digitalt på USB-sticka.

Service och
underhållsschema

Vare sig det är ett serviceavtal, era egna fastigheter, fordonsflotta eller maskinpark ni har ansvar för så hjälper Vepla er att planera och rapportera in utförd service och underhåll samt följa upp inrapporterade fel och utförda åtgärder. Lägg in påminnelser för att inte missa viktiga datum.

Arbetsorder

Med arbetsordersystemet i Vepla kan du registrera, planera och delegera arbetsorder från webben eller direkt i appen. Här får du kontroll på hela flödet med tid, materialåtgång, checklistor och skapande av faktureringsunderlag.

Portalen

Portalen i Vepla ger dig möjlighet att dela information till beställaren från projekt (t.ex. egenkontroller, ÄTA, Dagbok, utförd service mm) så att de alltid kan hålla sig uppdaterade med vad som utförs. En mycket smidig funktion som uppskattas av våra kunder. 

Arbetsmiljöhandbok

I Vepla finns dokumenten ni behöver för att göra ert systematiska arbetsmiljöarbete enkelt och effektivt. Det finns en komplett arbetsmiljöhandbok med färdigskrivna dokument som enkelt redigeras vid behov och det gör att ni kan känna er trygga med ert arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöhanboken passar både små och stora företag som behöver hjälp att komma igång med eller strukturera upp sitt arbetsmiljöarbete.

Personallista och kompetensmatris med påminnelsefunktion

Lagra alla anställdas personaldokument, kompetenser och utbildningar i Vepla. Utbildningarna sammanställs i en kompetensmatris med påminnelsefunktion för att man ska komma ihåg när det är dags att förnya utbildningarna. I systemet hanteras även kundkontakter och leverantörsregister.

Kemikalieförteckning

I Vepla kan man på ett enkelt sätt skapa en kemikalieförteckning över de kemikalier man använder i verksamheten inklusive säkerhetsdatablad, riskbedömning och åtgärdsplan. Kemikalieförteckningen är enkelt tillgänglig för de anställda antingen via webben eller vår app.

Ledningssystem

Vepla har ett komplett ledningssystem med färdigskrivna dokument som är enkla att redigera vid behov. Med Veplas ledningssystem hanterar man enkelt företagets styrdokument och policys. Det finns även en komplett personalhandbok och en arbetsmiljöhandbok för systematiskt arbetsmiljöarbete. Dokumenten kan användas för certifiering enligt ISO 9001 och 14001. Om ni har dokument som era anställda måste läsa kan ni begära läskvittens på dessa.