Få kontroll över era projekt

I VEPLA samlar du allt som har med projektet att göra. I systemet finns bla färdiga pärmmallar för egenkontroller och riskanalyser med färdigskrivna dokument som är enkla att redigera vid behov. Dessutom kan enkelt jobba med egenkontrollerna direkt från vår App! I appen finns också tillgång till byggdagbok, ny funktion för ÄTA samt mycket mer för att underlätta arbetet för er.

Lämna intresseanmälan

Skapa drift & underhålls- instruktioner

VEPLA har alltid direkt kontakt med RSK-databasen, fyll i rsk-numret och ni  får automatiskt upp alla tillhörande dokument direkt i systemet. Alternativt så registrerar ni komponent själv, laddar upp tillhörande dokument och sparar sedan komponenten som en mall i er egen databas i VEPLA. Använd er av våra färdiga pärmmallar för drift och underhållsinstruktioner för att göra jobbet så snabbt och enkelt som möjligt. Pärmarna kan du enkelt maila som en länk för kontroll, skriva ut, spara ned som pdf eller lägga på usb. Genom att göra dina drift och underhållsinstruktioner i VEPLA får du tid över till annat.

När är det dags att utföra service?

I VEPLA får ni en påminnelse när det är dags att utföra service på era komponenter. Ni noterar enkelt utförd service, anmärkning eller åtgärd och informationen finns alltid sparad i VEPLA. För att underlätta ytterligare kan ni  märka komponenten med en QR-kod som ni enkelt scannar när det är dags för service och får då upp all tillhörande information samt kan klicka i utförd service.

VEPLAS märkbutik

Med vår Märkbutik online beställer du enkelt Etiketter, Skyltar & Kanal/Rörmärkning mm. Där finner du även verktyg, monteringstillbehör & allt som behövs för fastsättning. Er beställning sparas såklart i systemet för framtida behov.

VEPLA hjälper er få full kontroll på Ledningssystem

VEPLA erbjuder lätthanterliga & färdigskrivna dokument för miljö, kvalité och arbetsmiljö. Alla dokumenten är lätta att redigera vid behov och förenklar det systematiska arbetsmiljöarbetet. I VEPLA finns en komplett arbetsmiljöhandbok och personalhandbok samt dokument för avvikelserapportering, olycksfall och brand samt mycket mer. Dokumenten kan användas för certifiering enligt ISO 9001 och 14001. Det finns även förteckningar med påminnelsefunktion för kemikalier, avtal, fordon, maskiner mm.

Så går det till

Intresseanmälan - VEPLA

Intresseanmälan

Ni anmäler ert intresse för en djupare presentation och demo-visning av VEPLA.

Behovanalys - VEPLA

Behovsanalys

Vi identifierar era behov tillsammans med er och skapar skräddarsydda funktioner för era ändamål.

Starta projekt - VEPLA

Start

När vi skapat ett system för er profil och alla era önskemål är på plats så skapar vi konton till er verksamhet och utbildar er personal efter behov!

Fortlöpande utveckling - VEPLA

Fortlöpande utveckling

VEPLA Utvecklas och ni med! Vi håller kontinuerlig kontakt och ser till att ni alltid har rätt tjänster för era behov.

En webbtjänst skräddarsydd för
entreprenad & fastighet

Industri - VEPLA

Industri

Registrera maskiner och få
påminnelse vid underhållsarbete.
I VEPLA har ni även tillgång till
färdigskrivna dokument för kvalité, miljö
och arbetsmiljö.

Läs mer
Mark & VA - VEPLA

Mark & VA

VEPLA förenklar arbetsmiljöarbetet och
ger tillgång till maskinförteckning, färdiga pärmar för egenkontroller,
riskanalyser samt drift och underhållsinstruktioner.

Läs mer
Fastighetsbolag - VEPLA

Fastighetsbolag

Registrera era fastigheter och spara ritningar och övriga handlingar i VEPLA. Genom att ge entreprenörerna tillgång till VEPLA kan de göra Drift och Underhållsinstruktionen direkt i systemet på respektive fastighet.

Läs mer
Ventilation - VEPLA

Ventilation

Använd er av VEPLAS färdiga pärmar för egenkontroller, riskanalyser samt drift och underhållsinstruktioner.
I VEPLAs märkbutik beställer du enkelt skyltar mm direkt från projektet.

Läs mer
VS - VEPLA

VS

I VEPLA skapar du snabbt och enkelt drift & underhållsinstruktioner 
genom direktkontakt med RSK-databasen. Dessutom färdigskrivna dokument för egenkontroller och riskanalyser.

Läs mer

Bygg

I VEPLA finns färdigskrivna dokument för egenkontroller och riskanalyser anpassade efter era behov. Registrera era komponenter i VEPLA och få tillgång till färdiga pärmmallar för drift och underhållsinstruktioner.

Läs mer