Loading...

Kemikalieförteckning

I Vepla kan man på enkelt sätt skapa en kemikalieförteckning då vi har ett bibliotek med ca 200 kemikalier med tillhörande säkerhetsdatablad. Genom en sökning i biblioteket får man tillgång till just de kemikalier man önskar.

Gör en intresseanmälan
Image

Kemikalier

Ca 200 av de vanligast förekommande kemikalierna hos våra kunder finns nu samlade i Vepla i ett bibliotek med sökfunktion för att ni enkelt ska kunna skapa er egen kemikalieförteckning. Hittar ni inte de kemikalier ni söker kan ni självklart lägga in egna och spara dem i ert eget bibliotek för att alltid ha tillgång till det ni en gång lagt till.

Image

Säkerhetsdatablad

Alla kemikalier som finns i systemet har tillhörande säkerhetsdatablad som vi kontrollerar och byter ut vid behov varje år. Om ni saknar några säkerhetsdatablad till de kemikalier ni själva har lagt till så kan ni självklart importera även egna säkerhetsdatablad.

Image

Ansvar

Arbetsgivaren måste göra en undersökning och riskbedömning för att avgöra vilka åtgärder som behövs för att arbetet med kemikalier ska vara säkert. I Vepla får ni tillgång till en mall för riskbedömning så att ni själva enkelt kan riskbedöma kemikalierna i just ert arbete. De anställda får även tillgång till all information och dokument om produkterna direkt i vår app och har på så vis alltid med sig uppdaterad information. Om olyckan skulle vara framme så får de snabbt fram dokument med information om kemikalierna till sig själva och till sjukvårdspersonalen för att de ska kunna göra rätt bedömning.

Image

Kemikalieförteckningen – en del i ledningssystemet

Vepla har ett komplett ledningssystem med färdigskrivna dokument, enkla att redigera, som alltid är åtkomligt via webben och vår app. I ledningssystem hanterar man enkelt företagets styrdokument och policys. Det finns även en komplett personalhandbok och arbetsmiljöhandbok för systematiskt arbetsmiljöarbete. Om ni behöver komplettera ledningssystemet så finns det gott om mallar redo att användas och nya mallar läggs till kontinuerligt. Ansvarig på företaget väljer själv vem som ska ha behörighet till vilka dokument.